- De organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgevingen daaromtrent.

 

- Het openen, houden, centraliseren en sluiten van boeking, geschikt voor het opmaken van de rekeningen.

 

- Het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in het door de wet bepaalde vorm.

 

- Advies verstrekken in alle belastingsaangelegenheden, belastingplichtigen bijstaan bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen en ze vertegenwoordigen.

 

- Begeleiding bij het vestigen van een zelfstandige ondernemer of het oprichten van een vennootschap. Informatie verstrekken over het vennootschapsrecht, fiscale- en sociale aangelegenheden, milieuwetgeving.

 

- Raadgeving inzake bedrijfsbeheer en betreffende financiƫle aangelegenheden.

 

- Raadgeving aan bedrijven in moeilijkheden.

 

- Begeleiding op vlak van het bekomen van premies, subsidies of tegemoetkomingen.

 

- Evaluatie van een onderneming en haar aandelen.

 

- Begeleiding inzake het juridisch statuut van de onderneming en de opvolging.

 

- Vereffenaar van vennootschappen en commissaris inzake opschorting.